06.2012 – 05.2013

Łódź-Śródmieście
„Nowe Miasto”
ul. Piotrkowska 17
90-406 Łódź

Kapitalny remont kamienicy będącej pod ochroną konserwatorską w Łodzi przy
ul. Legionów 3