Przejęcie placu budowy pod budowę Filii Szkoły Podstawowej w Suchym Lesie przy ul. Konwaliowej nastąpiło 20-02-2014, w ślad za tym przystąpiono do prac budowlanych. Budowa trwała 7 miesięcy, a oficjalna prezentacja i przekazanie obiektu Gminie Suchy Las nastąpiło 25-09-2014.

Zgodnie z deklaracją Władz Gminnych, dzieci rozpoczną naukę w nowej szkole 14-10-2014. Do sucholeskiej filii mają uczęszczać dzieci klas 1-3 nauczania podstawowego.

Budynek przystosowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego infrastrukturę uzupełnia pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej z zapleczem socjalnym, parkingiem i drogami dojazdowymi.