07.2009 – 11.2009

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Poznań

Przebudowa z rozbudową siedziby ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu.