09.2011 – 12.2012

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289
Łódź

Przebudowa Kliniki Kardiochirurgii wraz z dobudową bloku operacyjnego
w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi