06.2007 – 08.2008

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
61-693 Poznań

Roboty remontowe siedziby Sądu Apelacyjnego w Poznaniu