03.2013 – 11.2013

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33 60-572 Poznań

Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Szpitala o budynek do rezonansu magnetycznego