12.2011 – 01.2013

Teatr Wielki w Łodzi
Plac Dąbrowskiego,
90-249 Łódź

Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego
w Łodzi w systemie”zaprojektuj i wybuduj”